Επικοινωνία

THE PRACTICE
Λεωφόρος Λεμεσού 71, Γραφείο 201
2122 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: +357 22021600
Φαξ: +357 22660255

Email: info@thepractice.cy.net

Connect with us

Η Κύπρος έχει συμφωνίες με πάρα πολλές χώρες παγκοσμίως για αποφυγή διπλής φορολογίας. Τέτοιες συμφωνίες καλύπτουν συνήθως διάφορες κατηγορίες φόρων, όπως τον φόρο εισοδήματος, τον φόρο κληρονομιάς, το ΦΠΑ, καθώς επίσης και άλλους φόρους.

Εκτός από τις διμερείς διακρατικές συμφωνίες η Κύπρος υπεισέρχεται συχνά και σε άλλες πολυμερής συμφωνίες, όπως π.χ. με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν συμμετάσχει σε μια πολυμερή συμφωνία σχετικά με θέματα ΦΠΑ υπό την αιγίδα της ΕΕ, ενώ η κοινή συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ (Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) είναι ανοικτή σε όλα τα έθνη. Τέτοιες συμφωνίες έχουν ουσιαστικό σκοπό να μειώσουν την επιβολή διπλής φορολογίας στο ίδιο εισόδημα, όταν φορολογικοί κάτοικοι της μίας χώρας συναλλάσσονται και / ή έχουν εισοδήματα στην άλλη χώρα.